Спецкурс «Професійне педагогічне спілкування: досвід систем педагогічної освіти України та Німеччини» спрямовано на поглиблення фахової компетентності вчителя, розвиток його мовної та соціокультурної компетентностей.

Курс має на меті допомогти студенту 1-го курсу адаптуватися до навчання на факультеті іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, познайомитися з підходами до професійного розвитку та визначитися з подальшими шляхами самореалізації у професійній діяльності.