Курс розроблений для магістрантів, що готуються працювати у старших класах середньої школи. Таким чином, основна увага буде приділятися практичним навичкам та знанню фізичної науки. У здобувачів вищої освіти розвиватимуться, зокрема, уміння:

-                           знання і розуміння основ, методології та історії фахових навчальних дисциплін;

-                           знання і розуміння сучасних методів наукових досліджень, організації та планування експерименту, комп’ютеризованих методів дослідження та опрацювання результатів вимірювань.


Випускників програми призначено для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної й організаційно-керівної діяльності в системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності, що включає такі фахові компетентності (здатності):

- оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

- формувати в учнів предметні (фізика) компетентності; переконання в необхідності обґрунтування гіпотез, розуміння математичного доведення фізичних теорій; ефективно застосовувати ґрунтовні знання сучасного змісту шкільної фізики.

- застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання.

- здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з фізики.

- аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу в умовах диференційованого навчання.

- використовувати базові знання та методологічний апарат психології та педагогіки старшої школи для вирішення теоретичних і прикладних задач, що постають перед вчителем (викладачем) в ході професійно-педагогічної діяльності.

- організувати навчальний процес із фізики з використанням сучасних технологій навчання.

- використовувати сучасні методи навчання, пов’язані із використанням ІКТ.