Випускників програми призначено для учительської, навчально-виховної, навчально-методичної й організаційної діяльності в системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності, що включає такі фахові компетентності (здатності):

-         здатність до організації і проведення навчального процесу з фізики у загальноосвітніх навчальних закладах;

-         здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з фізики;

-         здатність використовувати фізичний експеримент під час навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах.


Випускників програми призначено для учительської, навчально-виховної, навчально-методичної й організаційної діяльності в системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності, що включає такі фахові компетентності (здатності):

-         знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

-         здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

-         здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.


Випускників програми призначено для учительської, навчально-виховної, навчально-методичної й організаційної діяльності в системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності, що включає такі фахові компетентності (здатності):

-         здатність до організації і проведення навчального процесу з фізики у загальноосвітніх навчальних закладах;

-         здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з фізики.