Згідно програми  лекції - 20 год.  практичні  - 20 год., самостійна робота  - 104 год, екзамен.

Для 5 курсу - 144 год, з них: 30 год. лекцій, 28 год. практичних занять, 14 год. індивідуальної та 72 год. самостійної роботи

Вибіркова навчальна дисципліна 3 кредити