Лекцій - 24 год. - Лабораторні роботи - 26 год. Індивідуальна розрахункова робота. Екзамен.