"Економіка природокористування" викладається для магістрів

Ландшафтна екологія викладається магістрам


Курс зоології (хордових) вивчається на 3 курсі студентами спеціальності "географія і біологія" впродовж двох семестрів навчального року. По закінченні вивчення курсу складається екзамен.

Вивчення основних груп полімерів, методів їх синтезу та фізико-хімічних властивостей.

Курс призначений для учнів ліцею нематематичного профілю

(2 роки навчання)

Даний курс належить до нормативних дисциплін підготовки фахівців спеціальності 6.040104 Географія*. Вивчається упродовж 5, 6, 7, 8 семестрів.

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

5 семестр - 28 год. лекцій, 28 год. лабораторних робіт, залік;

6 семестр - 28 год. лекцій, 36 год. лабораторних робіт, іспит;

7 семестр - 28 год. лекцій, 32 год. лабораторних робіт, іспит;

8 семестр - 12 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, залік.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

6 семестр - 28 год. лекцій, 12 год. лабораторних робіт, іспит;

7 семестр - 14 год. лекцій, 6 год. лабораторних робіт,

8 семестр - 10 год. лекцій, 4 год. лабораторних робіт

Даний курс є нормативною дисципліною підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.040102 Біологія*. Він вивчається студентами протягом 6 і 7 семестрів:

6 семестр: 22 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, залік, 16 год. навчально-польової практики.

7 семестр: 16 год. лекцій, 18 год. лабораторних робіт, екзамен.