Цей курс створений з метою систематизувати та узагальнити знання з теми "Декартова система координат" у шкільному курсі середньої школи.

Курс розрахований на 5 лекцій та 7 практичних занять.

Розподіл балів: 3 самостійні роботи (60 балів), ІНДЗ (план-конспект уроку - 20 балів), тест (20 балів).

Форма контролю:залік.

Цей курс призначений для учнів 7 класу. На вивчення предмету відведено 72 год.

Розподіл балів: 30 балів за заліковий тест, 30 балів за індивідуальне завдання, та 4 самостійні роботи по 10 балів.

Форма контролю - залік

Курс "Інформатика. Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем" створений для учнів 9-х класів.

Даний курс складається з 4 розділів, за кожен з яких можна отримати 12 балів. Також підсумковий тест (12 б.). Середня оцінка за всі чотири розділи та підсумковий тест і буде загальною оцінкою за предмет. 

Цей курс розрахований на 10 годин ( 6 год. лекцій, 4год. практичних)