Мета даного курсу - з'ясувати сутність вчення К. Юнга, що стосується аналітичної психології і, відмінність його поглядів від вчення Фрейда.