Предметом вивчення  навчальної дисципліни є генетичні процеси в популяціях, а також біометричні методи досліджень