Метою курсу є формування у студентів усвідомлення динамічного і двостороннього зв'язку між минулим і сьогоденням України. Пояснення, яким чином минуле впливає на сучасне України і навпаки, яким чином сьогодення впливає на розуміння минулого України.