Поглиблений курс з варіаційного числення, призначений для магістрантів спеціальності Середня освіта (Математика)