Нормативна навчальна дисципліна підготовки бакалавра за спеціальністю:

014 Середня освіта (Математика)

014.08 Середня освіта (Фізика)

105 Прикладна фізика та наноматеріали

122 Компютерні науки та інформаційні технології