Мета практики – закріпити теоретичні знання, набуті в університеті при розв’язанні конкретних проблем інформаційної діяльності та отримати професійні практичні навички на посадах системного адміністратора, програміста чи іншого фахівця – користувача інформаційної системи, які забезпечені відповідними автоматизованими робочими місцями (АРМ), а також отримати навички трудової діяльності і стосунків у трудовому колективі.

Завдання практики полягає в набутті студентами початкових знань професійної діяльності, ознайомленні з майбутньою професією, закріпленні навиків, одержаних на лекціях. Студент знайомиться з реальною практичною діяльністю організацію, що дозволяє йому краще орієнтуватися в обраній професії.