Курс покликаний систематизувати і узагальнити знання студентів про алгебраїчні вирази, рівняння, нерівності та їхні системи, методи їх розв’язання, елементарні функції, їхні властивості та графіки, а також продовжити формування вмінь і навичок розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем різними методами, розв’язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, розв’язувати завдання підвищеного рівня складності.