Курс призначений для студентів другого курсу німецького відділення факультету іноземних мов і має на меті формування соціокультурної компетенції студентів, яка містить країнознавчий та лінгвокраїнознавчий компонент.