Цей курс призначений для учнів 7 класу. На вивчення предмету відведено 72 год.

Розподіл балів: 30 балів за заліковий тест, 30 балів за індивідуальне завдання, та 4 самостійні роботи по 10 балів.

Форма контролю - залік