Цей курс створений з метою систематизувати та узагальнити знання з теми "Декартова система координат" у шкільному курсі середньої школи.

Курс розрахований на 5 лекцій та 7 практичних занять.

Розподіл балів: 3 самостійні роботи (60 балів), ІНДЗ (план-конспект уроку - 20 балів), тест (20 балів).

Форма контролю:залік.