●     Курс розроблений для студентів, що готуються працювати у середній  школі. Основна увага буде приділятися теоретичним та практичним навичкам, здатності самостійно і успішно розв’язувати комплексні фахові завдання та практичні проблеми в галузі регіональної культури, спираючись на загальні і фахові теоретичні знання та застосовуючи інноваційні культурологічні методи та прийоми у дослідженні регіональної культури.

●  Курс дає змогу поглибити розуміння основних тенденцій і закономірностей регіонального культурного розвитку;   світоглядного підґрунтя, теоретичних засад, естетичної платформи, художньої практики регіональної культури на сучасному етапі, формотворчих та змістових чинників основних видів мистецтва; творчості провідних представників освіти, науки, архітектури, театру, музики, кіно тощо регіону у взаємозв’язках з загальноукраїнською культурою, змісту та наукової рецепції найбільш репрезентативних мистецьких творів; сучасного стану мистецького осмислення регіональних проблем національної специфіки та типологічної спорідненості з загальноукраїнською культурою. Курс сприяє вдосконаленню вміння володіти культурологічною термінологією та методологією наукового дослідження регіональної української культури в компаративному аспекті.

●    Передумовою для навчальної дисципліни є вивчення історії світової та вітчизняної культури, теорії мистецтва.