Основи охорони праці - дисципліна, що вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного у їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових та організаційних питань виробничої гігієни та  санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки, що визначені відповідними державними стандартами освіти.