Курс Іноземна мова (німецька) для академічних цілей_20 має на меті сприяти формуванню іншомовної професійної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти (ЗВО) третього (освітньо-наукового) рівня, що розглядається як мовна поведінка і вимагає набуття лінгвістичної, соціолінгвістичної, міжкультурної та прагматичної компетентностей для забезпечення їхнього ефективного спілкування в професійному та академічному середовищі.