Метою викладання навчальної дисципліни «Вікова та педагогічна психологія» є: засвоєння студентами системи знань про механізми, загальні закономірності та умови розвитку психіки людини та її особистості впродовж життя, зокрема в умовах  освітнього процесу.