Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є ознайомлення студентів із загальними напрямами, закономірностями, принципами і методами наукового пізнання, теоретико-методологічними основами наукового дослідження в галузі правничих наук, а також набуття вмінь i навичок науково-дослідної роботи, які мають реалізуватися ними при підготовці курсових, дипломних та інших студентських робіт.