Для аспірантів усіх спеціальностей.

Лекцій 10 годин

Лабораторних занять 20 годин

Залік