Для аспірантів усіх спеціальностей.

Лекцій 20 годин

Лабораторних занять 20 годин

Екзамен