Мета курсу - ознайомити студентів з основними поняттями та методами розробки ефективних алгоритмів і структур даних, підвищити алгоритмічну культуру студентів, вказати методологію розробки та аналізу алгоритмів та програм.