Організація рекреаційних послуг є базовим курсом підготовки фахівців географів, вчителів географії.

Курс складають  10 лекцій та10 практичних.

форма підсумкового контролю - екзамен.