Курс має на меті познайомити студентів з особливостями організації навчального процесу у вищій школі, розкрити традиційні та інноваційні підходи до навчання студентів, професійного розвитку викладачів.