nlp
Курс присвячений використанню методів НЛП в життєвих 
контекстах.