Навчальний курс призначений для студентів історичних спеціальностей і додатково може бути використаний під час вивчення навчальної дисципліни - історія України нового часу.

     Мета курсу: поглибити знання з історії державотворення України у ХVII - XVIII cт., прослідкувати історичне значення Батурина як гетьманської столиці в процесах політичного, соціально-економічного, культурного та освітнього розвитку Гетьманщини. Формувати навички аналізу різних видів джерел за допомогою загальнонаукових та спеціально-історичних методів, необхідних у подальшій навчально-науковій діяльності.

     Навчальний курс розрахований на 5 лекцій, 3 практичні заняття та 48 годин самостійної роботи.

     Форма підсумкового контролю - еказамен.

Батуринська фортеця (XVII - початок ХVIII cтоліття)