Насьогодні, як на мене, досить важливою темою для обговорення є судова реформа.

Українська судово-правова реформа як на практичному, так і на законопроектному та науковому рівнях ставить на порядок дня чималий масив цікавих питань, на яких я б хотіла зосередити увагу. 

Мета курсу: зрозуміти природу судової влади та ролі суду у демократичному правопорядку.

Значення: соціальна потреба у виникненні та існуванні судової влади викликається об’єктивною необхідністю розв’язувати конфлікти у несиловий спосіб, а також потребою у зберіганні правил людського співіснування. З моменту свого народження судова влада в противагу владі сили виступає владою мудрості, розсудливості, справедливості, владою пошуку істини. Не даремно, починаючи з первісних форм своєї реалізації, судова влада надавалась тим особам, які користувались в суспільстві найбільшим авторитетом. За своєю природою судова влада є владою над конфліктом, владою над спором про факти і право. Це влада по застосуванню права в суді, що ми і називаємо п р а в о с у д д я м.