"Вміння спілкуватися з людьми - це товар, який можна купити так само, як ми купуємо чай чи каву, і за цей товар я готовий заплатити більше, ніж за будь що інше"
Дж.Д. Рокфеллер


Навчальний курс зорієнтований на працівників-початківців сфери торгівлі - продавців, кредитних експертів, страхових агентів та сервіс-менеджерів.

Метою курсу є засвоєння знань стандартів обслуговування клієнтів та відповідних навичок їх практичного застосування задля покращення якості сервісу, збільшення кількості лояльних клієнтів та зростання доходів працівників.

Навчальний курс розрахований на 6 лекцій та 6 практичних занять.

Форма підсумкового контролю - екзамен.