Навчальний курс призначений для студентів історичного факультету. Може бути використаний під час вивчення навчальної дисципліни - "Історія середніх віків"

Мета: ознайомлення із умовами, що спричинили походи хрестоносців. Пояснення соціально-економічних і політичних причин виникнення походів та результати походів.

Лекційні заняття - 6год.

Практичні заняття - 2 год.

Самостійне опрацювання - 10 год.

Форма пдісумкового контролю - екзамен.

Викладач - Бодунов Віктор Володимирович