Зміст

навчальної програми «Історія німецької мови»

 

№№

Зміст

Ст.

1.

 

Опис навчальної дисципліни

3

2.

 

Передмова

3

 

2.1.

Мета та завдання спецкурсу

3

 

2.2.

Актуальність курсу

4

 

2.3.

 Місце та значення курсу для підготовки вчителя німецької мови:

4

 

2.4.

Міждисциплінарні зв’язки

4

 

2.5.

Анотація змісту навчального курсу

4

 

2.6.

Основні вимоги до загальних та професійно орієнтованих знань студентів по закінченню курсу

5

 

2.7.

Основні вимоги до вмінь студентів

7

 

2.8.

Форми навчання

7

 

2.9.

Засоби поточного контролю

7

 

2.10.

Індивідуальна навчально-дослідна та науково-дослідна робота студентів. Перелік тематики рефератів і курсових робіт

8

 

2.11.

Самостійна робота студентів. Завдання для самостійної роботи та форми ії контролю

8

 

2.12.

Підсумкова форма контролю

9

3.

 

Зміст навчальної дисципліни. Змістовні модулі

9

4.

 

Орієнтований тематичний план. Модульна структура курсу

12

5.

 

Методи навчання та оцінювання

12

 

5.1.

Методи та форми проведення навчання

12

 

5.2.

Методи оцінювання

13

 

5.3.

Розподіл балів за темами і модулями

13

 

5.4.

Розподіл балів, що присвоюються студентам

13

 

5.5.

Шкала оцінювання

14

6.

 

Література

14

 

 

Зміст

робочої програми «Історія німецької мови»

 

№№

Зміст

Ст.

1.

 

Опис навчальної дисципліни

3

2.

 

Анотація

4

 

2.1.

Мета та завдання спецкурсу

4

 

2.2.

Основні вимоги до загальних та професійно орієнтованих знань студентів по закінченню курсу

4

 

2.3.

Основні вимоги до вмінь студентів

6

 

2.4.

Форми та засоби навчання. Засоби поточного контролю. Самостійна робота студентів.

6

 

2.5.

Підсумкова форма контролю. Вимоги до екзамену

7

3.

 

Структура навчальної дисципліни

8

4.

 

Теми лекційних занять

9

5.

 

Комплекси лабораторних занять

12

6.

 

Самостійна та індивідуальна робота студентів

20

 

6.1.

Завдання для самостійної роботи

20

 

6.2.

Завдання для індивідуальної роботи. Перелік тематики рефератів та курсових робіт

23

7.

 

Модульний та підсумковий контроль

25

 

7.1.

Критерії оцінювання/ екзамен

25

 

7.2.

Шкала оцінювання

25

 

7.3.

Розподіл балів за темами і модулями

26

 

7.4.

Розподіл балів, що присвоюються студентам

26

8.

 

Методичне забезпечення

27

9.

 

Література

27