Мета: формування у майбутніх викладачів історії професійних компетентностей.

Завдання: засвоєння теорії навчання історії; набуття навичок організації та проведення занять та заходів з історії.