Експериментальна археологія це галузь сучасної археології завдяки якій проводиться реконструкція або моделювання окремих предметів, процесів, технік або технологій минулого на основі результатів попередніх археологічних досліджень. Саме тому від вдосконалення інструментарію та методики археологічного експерименту залежить адекватність висвітлення давньої історії. В звязку з цим вважаємо, що кожне чергове звернення до даної теми є актуальним а постановка повязаних з нею питань є своєчасною. Окрім того окремим актуальним питанням є межа між експерементальною археологією та історичною реконструкцією та можливості їх поєднання, а саме використання туристичного потенціалу історичної реконструкції для проведення археологічних експериментів. Актуальність теми підкреслює також зростання кількості археологічних експериментів на території України, про що красномовно свідчить велика кількість інтернет-ресурсів, фестивалів та наукових зібрань, що постійно збільшуються. До кола відомих вітчизняних фахівців з питань експериментальної археології належать А. Гейко, А. Петраускас, І. Готун та ін.

Мета курсу: базуючись на здобутих джерелах інформації та сучасному рівні наукових дисциплін подати загальну картину розвитку експериментальної археології та  охарактеризувати її стан на сучасному етапі розвитку.

Завдання курсувипливають із поставленої мети і полягають у наступному:

·                     дослідити історію становлення експериментальної археології як науки;

·                     вивчити методологічні проведення експерименту в археології;

·                     з’ясувати взаємозв’язок експериментальної археології та історичної реконструкції, їх основні відмінності;

·                     проаналізувати результати дослідження давніх промислів та техніки ремісничого виробництва методами експериментальної археології, на базі робіт Ніжинської археологічної експедиції;

·                     підсумувати досвід виготовлення та використання транспортних засобів на основі експериментів Ніжинської археологічної експедиціїя;

·                     вивчити досвід розвитку експериментальних археологічних досліджень в музеях (скансенах) та з’ясувати їх туристичний потенціал спираючись на світовий досвід.