Спецкурс «Професійне педагогічне спілкування: досвід систем педагогічної освіти України та Німеччини» спрямовано на поглиблення фахової компетентності вчителя, розвиток його мовної та соціокультурної компетентностей.