Розроблено курс для вивчення просторового мислення учнів шкіл