Курс "Аналітична геометрія та лінійна алгебра" викладається для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (фізика).

Метою курсу є розширення знань з аналітичної геометрії та векторної алгебри, основи яких вивчають у загальноосвітній школі, та вміння їх застосовувати у різних математичних і фізичних дисциплінах.