Даний курс призначений для студентів 4 курсу спеціальностей:

                          014 Середня освіта ( Математика, Фізика)

з додатковою предметною спеціалізацією Інформатика