Нормативна дисципліна, яка вивчається:

в 2-му семестрі : 20 год лекцій, 40 год лабораторних занять, 90 год - самостійна робота, передбачено виконання індивідуально-розрахункової роботи, форма контролю - залік;

в 3-му семестрі : 20 год лекцій, 40 год лабораторних занять, 90 год - самостійна робота, передбачено виконання індивідуально-розрахункової роботи, форма контролю - іспит.