Курс для вивчення студентами 014 Середня освіта (Математика) та 014 Середня освіта (Фізика), які обрали спеціалізацію Інформатика.