Курс «Лялька-мотанка в традиційній український культурі» розрахований на студентів, які опанували такі дисципліни, як:

Історія української культури

Історія культури рідного краю

Історія зарубіжної культури

мають ґрунтовні знання щодо роботи .

Мета вивчення дисципліни «Лялька-мотанка в традиційній український культурі» – опанувати теоретичні знання та набути практичних умінь та навичок, завдяки яким можна було б ефективно застосовувати їх на практиці .

Предметом є ляльки-мотанки, зроблені по всій території України, що являють собою традиційний атрибут вітчизняної народної культури.

Завдання:

1. На основі аналізу наукових джерел з’ясувати змістовний аспект та структуру понять, що розкривають специфіку виникнення мотанки на українських теренах.

2. Дослідити етимологію назви, які саме назви поширені на території України, їх спільні та відмінні риси.

3. Вивчити компоненти, критерії, показники, які формують історію виникнення ляльки-мотанки та її вплив на духовну культуру українця.

4. Визначити компоненти, критерії, які сформулювали таку різноманітність символів.

5. Розглянути, як лялька-мотанка представлена в народній традиції.

6. З’ясувати ритуальну сутність цієї ляльки, її символічний зміст.

Під час вивчення курсу передбачається проведення лекцій і систематична практична робота студентів з лялькою-мотанкою.

В процесі вивчення курсу «Лялька-мотанка в традиційній українській культурі» в школі студенти мають оволодіти відповідними знаннями, вміннями і навичками.

Студенти мають знати:

 • предмет, завдання та функції курсу «Лялька-мотанка в традиційній український культурі;

 • місце уроку «Виготовлення ляльки-мотанки» в системі шкільної історичної освіти в Україні;

 • методики викладання історії за допомогою знань з культурології, народознавства, етнології;

 • форми навчання історії;

 • основні терміни із даного курсу;

 • музейні експозиції в яких розміщені ляльки-мотанки;

 • особливості позакласної роботи з історії.

Студенти мають вміти:

 • аналізувати передовий науковий досвід з теми «Лялька-мотанка», «Вузлова лялька», «Ганчіряні ляльки»;

 • готувати уроки історії, народознавства;

 • виготовляти ляльку-мотанку;

 • вміти організовувати позакласну роботу з історії, народознавства