Курс призначений для вивчення аспірантами першого року навчання азів психології.

Даний курс розділено на два блоки - теоретичний розділ, та розділ із завданнями для самостійного виконання.