Держава і право є об'єктом вивчення різних суспільних наук – економіки, філософії, соціології, психології, історії, політології, державознавства та інших, кожна з яких вивчає ці суспільні явища у межах свого предмету та притаманним лише їй методами. На відміну від природничих наук, що досліджують закономірності виникнення і розвитку природи та точних наук, об'єктом дослідження яких є закономірності розвитку науково-технічного прогресу, суспільні науки вивчають відносини, які складаються між людьми та їх утвореннями. У свою чергу, курс "Теорія держави та права"  спрямований на здобуття, узагальнення, систематизацію і використання знань про державно-правову дійсність.

Мета курсу – засвоєння студентами системи загальнотеоретичних сучасних знань про загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави та права.


Структура курсу 

Курс розрахований на 1 семестр

Кількість годин:

Лекцій - 32 год.

Практичні - 40 год. 

Самостійна робота - 20 год. 

Форма контролю - залік. 

Модуль 1. Поняття, походження та сутність держави

 1. тема: Ознаки, сутність та теорії походження держави
 2. тема: Форми держави
 3. тема: Функції, механізм та апарат держави
 4. тема: Сучасні концепції держави

Модуль 2. Теорія права

 1. тема: Поняття і ознаки права
 2. тема: Право і особа
 3. тема: Форма (джерела) права
 4. тема: Система права та система законодавства

Модуль 3. Правові відносини та юридичні факти

 1. тема: Структура правових відносин
 2. тема: Правотворення та правотворчість
 3. тема: Правомірна поведінка та правопорушення
 4. тема: Правова свідомість та правова культура