Ефективне навчання іноземних мов у загальноосвітній школі потребує відповідної професійно-методичної компетенції вчите­ля. У системі підготовки педагогічних кадрів ця проблематика сфокусована в курсі «Методика навчання іноземних мов у загаль­ноосвітніх навчальних закладах». Він розкриває теоретичні, практичні, орга­нізаційні аспекти навчання іноземних мов як спілкування в діа­лозі культур, інноваційні методичні технології, репрезентує сучасний погляд на навчання усіх видів мовленнєвої діяльності,формування соціокультурної компетенції учнів, особливості на­вчання у початковій, основній та старшій школі.