Розподіл балів, що присвоюються студентам

Модуль 1 (поточне тестування)

Модуль 2

(індивідуальна робота)

Контрольна робота

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

30

 

20

Тема 1

Тема 2-6

Тема 7­­-8

Тема 9-10

20

30

1-й варіант

100

5

25

10

10