Навчальна дисципліна «Історія педагогіки» розроблена для студентів за напрямами підготовки: 

Напрям підготовки  6.020204 Музичне мистецтво

Факультет культури і мистецтв

 

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(українська мова і література
та художня культура)

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(українська мова і література
та англійська мова)

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(українська мова і література
редагування освітніх видань)

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(російська мова і література
та англійська мова)

Філологічний факультет

 

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(англійська мова та література і друга іноземна мова)

Напрям підготовки 6.020303 Філологія

(німецька мова і література та друга іноземна мова)

Факультет іноземних мов

 

Напрям підготовки 6.040201 Математика

Навчально-науковий інститут точних наук і економіки

 

Напрям підготовки 013 Початкова освіта

Факультет психології та соціальної роботи