Курс соціології покликаний дати уявлення про суспільство як цілісну систему, про соціальну структуру та основні її елементи, про роль і місце людини у суспільному відтворенні; про типи суспільств та соціальних організацій, про механізми розвитку суспільства та соціальних змін.