Курс «Цінності європейської цивілізації» охоплює період від найдавніших часів до сьогодення. Розглядає процес становлення європейської цивілізації, містить найважливіші соціально-економічні, культурні, політичні й державотворчі події в країнах Європи, відображає особливості їх розвитку.

Даний курс предметно побудований на основі історичного підходу до розуміння політико-правових, соціально-культурних цінностей Європейських країн, сформованих протягом всього періоду еволюції цивілізацій.  Для цього залучено дані досліджень, історичні відомості, робочі матеріали та документи Європейських політико-правових інституцій.

Предметом курсу є вивчення цінностей європейського суспільства набутих впродовж всього періоду розвитку цивілізації.

Мета курсу — підвищення соціальної компетентності студентів шляхом набуття ними виразних уявлень про природу цінностей, їх місце в регуляції поведінки окремих осіб та соціальних спільнот, розуміння історичної природи цінностей, специфіки системи базових цінностей сучасного європейського суспільства; показує показати пріоритет загальнолюдських цінностей над політичними.