Цей курс розрахований на 10 годин ( 6 год. лекцій, 4год. практичних)