Метою проведення курсів є вдосконалення особистісно-професійних компетентностей вихователів закладів дошкільної освіти, шляхом окреслення актуальних проблем дошкільної освіти й опрацювання сучасних науково-технологічних підходів до їх вирішення

Мета курсів  - надати можливість музичним керівникам ЗДО підвищити власний рівень кваліфікації відповідно до стандартів державної політики в галузі дошкільної освіти (Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 – «Освіта/Педагогіка», спеціальність 012 – «Дошкільна освіта». Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. № 1456).